Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven als lid van Semper Floreat. Onder het formulier vindt u meer informatie.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van Semper Floreat is bedoeld voor oud-leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam.

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Gerie de Vroed namens AllUnited. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich tot haar richten via: administratie@semper-floreat.nl.

Contributie

De kosten voor lidmaatschap bedragen 20 euro per jaar.

Schoolverlaters zijn tot vijf jaar na het eindexamen vrijgesteld van contributiebetaling.