Het bestuur van Semper Floreat heeft als doel om de band tussen alle oud-leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in stand te houden en te versterken. Activiteiten zijn onder andere het organiseren van een reünie en het uitgeven van een verenigingsblad, de Tolle belege.

Neem hier contact op met het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende oud-leerlingen:

Klaas Taselaar


Eindexamenjaar 1973
Voorzitter Semper Floreat
Redacteur Tolle belege

Pieter van der Hoeven

Eindexamenjaar 1973
Penningmeester Semper Floreat

Carien Janssen van Raay


Eindexamenjaar 1982
Algemeen bestuurslid Semper Floreat

Erik Gerritse

Eindexamenjaar 2006
Algemeen bestuurslid Semper Floreat

Els de Jong

Eindexamenjaar 1981
Algemeen bestuurslid Semper Floreat