Semper Floreat is de oud-leerlingenvereniging van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Het doel van de vereniging is om de band tussen alle oud-leerlingen in stand te houden en te versterken. Activiteiten zijn onder andere het organiseren van een reünie en het uitgeven van een verenigingsblad, de Tolle belege. Deze website biedt meer informatie over de geschiedenis en het lidmaatschap van Semper Floreat. Ook kan je hier adreswijzigingen doorgeven aan het bestuur.

Geschiedenis

Tot 1995 heette de oud-leerlingenvereniging ‘Mensa, Hortus, Bellum!’, naar de voorbeelden van de eerste en tweede declinatie uit het beruchte grammaticaboek Via Recta.

Semper floreat et crescat (…) societas Erasmi Alumnorum

Uit het schoollied van het erasmiaans gymnasium

‘Mensa, Hortus, Bellum!’ werd opgericht in 1981, maar leidde een enigszins slapend bestaan tot 1994, het jaar waarin voor het eerst sinds 1985 een reünie werd georganiseerd, en wel ter gelegenheid van het 665-jarig bestaan van de school. Ongeveer rond deze tijd vatte een aantal oud-leerlingen het plan op om de oud-leerlingenvereniging nieuw leven in te blazen. Omdat de herkomst van de naam ‘Mensa, Hortus, Bellum!’ slechts bij een klein aantal oud-leerlingen bekend was èn omdat de naam niet specifiek van toepassing was op het Erasmiaans Gymnasium, is de vereniging doorgegaan onder de naam Semper Floreat, een zinsnede uit het schoollied.